TERMENI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

Cuprins:

 1. Date generale
 2. Relație juridică
 3. Participarea la Festival
  3.1. Bilete și Brățări
  3.2. Reguli generale de acces la festival
  3.3. Minorii și persoanele cu dizabilități
  3.4. Comportamentul pe durata festivalului
  3.5. Camping general, Elementum Village, Elementum Glamping
  3.6. Securitate si sănătate
  3.7. Înregistrările realizate în cadrul festivalului
  3.8. Produsele și modalitatea de plată din cadrul festivalului
 1. Drepturi și obligații
 2. Drepturi de proprietate intelectuală
 3. Oferte promoționale, tombole și concursuri
 4. Dispute
 5. Forța majoră

1.      Date generale

Pe parcursul folosirii lor în prezentul document, termenii definiți au semnificația convenită în această secțiune, cu excepția cazului în care sunt altfel definiți în cuprinsul prezentului document:

TCG: termeni și condiții generale ale festivalului ELEMENTUM, formulate de organizator.

Definirea unor termeni:

bilet: un certificat emis în orice formă (pe suport de hârtie sau în formă electronică), prin care se atestă dreptul la o brățară și implicit dreptul de a participa la festivalul ELEMENTUM organizat de Asociația GOCreate; biletele sunt nenominale sau nominale și au un număr unic de identificare. Prin achiziționarea biletelor cumpărătorii se obligă să respecte prezentele Termeni și Condiții Generale, procedurile de înregistrare a biletelor achiziționate, regulile de check-in și acces la festival precum și, în general, orice alte reguli de participare la acesta, care îi sunt aduse la cunoștință prin diverse mijloace de comunicare, inclusiv direct prin intermediul siteului www.elementumfest.ro. Achiziția biletelor/brățărilor/invitațiilor din alte zone decât cele autorizate de organizatorul festivalului este interzisă și duce la restricționarea accesului la respectivul festival.

brățară: un certificat aplicat de organizator la validarea unui bilet, ce oferă drepturi identice cu cele incluse în bilet și – cu condiția să fie securizat conform secțiunii 3.1. de mai jos – certifică exclusiv faptul că purtătorul său are dreptul de a vizita festivalul respectiv;

Cumpărătorul biletului: persoana care cumpără biletul la festival.

Durata festivalului: festivalul va începe în 17 iunie 2022 ora 14.00 și se va încheia în 19 iunie 2022 ora 22.00. Începutul festivalului va corespunde cu începutul valabilității biletelor la acel festival ce autorizează prima intrare la respectivul festival. Accesul în camping se va face începând din 17 iunie 2022, ora 12.00. Sfârșitul unui festival va corespunde cu încheierea valabilității biletului prin care se autorizează cea mai lungă ședere la respectivul festival. ELEMENTUM își rezervă dreptul de a organiza programe sau a presta servicii pe durata festivalului.

festival – orice festival organizat și pus în scenă de Asociația GoCreate, alcătuit din totalitatea programelor de artă ale spectacolului – muzică, divertisment și cultură – și alte servicii gratuite sau cu plată oferite de organziator într-o anumită perioadă de timp într-o anumită zonă.

Organizatorul– Asociatia GOCreate, cu sediul social situat în Gilău str. Șesu de Jos, nr. 1311C, înregistrat în registrul special nr 20/27.12.2017, cu cod unic de inregistrare CUI: 36971330, având cont bancar IBAN: RO32BTRLRONCRT0374415201, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Andrei Crainic, în calitate de președinte.

Partener contractual: un operator economic sau altă persoană fizică/juridică ce desfășoară activități comerciale independente la un anumit festival, în baza unei relații contractuale cu GoCreate.

Participanți: toate persoanele care participă la festival (cumpărători bilete, invitați, echipa de organizare a festivalului, voluntari).

Jeton/Token: Modalitate de plată pe perioada desfășurării festivalului.

Produs: elementele și drepturile cu valoare pecuniară ce pot fi achiziționate de la ELEMENTUM sau alți parteneri contractuali în cadrul festivalului sau în legătură cu acesta, precum și orice vouchere sau alte mijloace similare ce pot fi oferite în schimbul acestora.

Serviciu: orice serviciu pus la dispoziție de ELEMENTUM sau partenerii contractuali ai acestuia în cadrul festivalului sau în legătură cu acesta, fie gratuit, fie cu plată.

Site: website-ul ELEMENTUM, respectiv www.elementumfest.ro

TCG –Termeni și Condiții Generale ce guvernează desfășurarea festivalului, disponibile atât pe Site (așa cum este definit mai sus) cât și la toate intrările în zona festivalului.

Terți: persoane fizice și juridice, altele decât organizatorul festivalului și participanții.

Zona festivalului: Perimetrul delimitat de organizatori.

2.      Relație juridică

TCG se vor aplica:

 • Tuturor participanților, partenerilor și terților ce iau parte la festival.

TCG prezintă drepturile și obligațiile ce decurg din participarea la festival și relațiile care se stabilesc între ELEMENTUM și participanți cu ocazia festivalului, aceștia din urmă fiind obligați să le respecte, aplicarea TCG ajutând la garantarea siguranței și confortului tuturor. Prin participarea la festival, participanții acceptă și sunt de acord cu condițiile organizatorului de a controla respectarea TCG. Acceptarea TCG marchează începutul relației contractuale dintre participant și ELEMENTUM. Organizatorul sugerează participanților să se adreseze echipei de securitate, reprezentanților săi, organizatorilor sau autorităților în cazul în care sesizează nereguli. TCG sunt valabile pe perioadă nedeterminată. Participanții convin că organizatorul are dreptul de a modifica unilateral TCG, fără notificare prealabilă către aceștia. Dacă TCG se modifică, respectivele modificări produc efecte imediat după publicarea pe site. Organizatorul precizează că TCG pot fi modificate după cumpărarea biletului, chiar și imediat înainte de festival. Organizatorul recomandă participanților să monitorizeze modificările prezentelor TCG. Cumpărătorul biletului este de acord, prin cumpărarea biletului și prin primirea brățării să fie obligat prin prezentele TCG. Dacă cumpărătorul biletului va ceda biletul unui alt participant va avea obligația să-l informeze pe acesta de TCG, și va răspunde pentru orice prejudicii rezultate în urma omiterii informării.

Cei care nu dovedesc achiziția unui bilet prin calanele puse la dispoziție de organizator, nu vor avea niciun fel de drepturi în relația cu ELEMENTUM, deoarece organizatorul nu încheie o relație contractuală cu aceștia și nu își asumă obligații față de ei.

3. Participarea la festival

3.1. Bilete și Brățări

Participanții sunt admiși la festival la orele și conform condițiilor specificate de către organizator în prezentul regulament. Prin cumpărarea unui bilet valid fiecare participant își asigură dreptul de a participa la festival, cu obligația de a-și cunoaște drepturile și obligațiile din cadrul acestuia. Participarea la festival se face utilizând unul din următoarele tipuri de bilete:

 • Abonament 3 zile adult / Acces general– garantează participantului (adult) accesul în cadrul festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi, ora: 12:00 P.M. și până la sfârșitul festivalului;
 • Abonament 3 zile copil (>2ani)/ Acces general-garantează participantului (copil >2ani) accesul în cadrul festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi, ora: 12:00 P.M. și până la sfârșitul festivalului; IMPORTANT! Copiii cu vârsta între 0-2 ani au acces gratuit în festival.
 • Abonament camping 3 zile adult / Acces general– garantează participantului (adult) accesul în zona de campare pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi, ora: 12:00 P.M. și până la sfârșitul festivalului;
 • Abonament camping 3 zile copil (>2ani) / Acces general– garantează participantului (copil >2ani) accesul în zona de campare pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi, ora: 12:00 P.M. și până la sfârșitul festivalului;
 • Bilete de o zi adult – garantează participantului accesul la toate activitățile festivalului pe ziua respectivă, începând cu ora 10:00 AM și până la ora 23:59 PM, oră la care încetează valabilitatea biletului, iar participantul nu mai are acces în cadrul festivalului;
 • Bilete de o zi copil >2ani – garantează participantului accesul la toate activitățile festivalului pe ziua respectivă, începând cu ora 10:00 AM și până la ora 23:59 PM, oră la care încetează valabilitatea biletului, iar participantul nu mai are acces în cadrul festivalului;

Participarea la festival se face și utilizând invitații (care vor fi asimilate biletelor):

 • Invitații – garantează participantului accesul în cadrul festivalului, cu sau fără facilitățile pentru campare, pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi, ora: 12:00 PM și până la sfârșitul festivalului; Invitații sunt asimilați Cumpărătorilor de bilete.

Este responsabilitatea cumpărătorului biletului de a nu posta imagini pe internet cu biletele/abonamentele achiziționate. IMPORTANT! Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea invitațiilor, precum și vânzarea la suprapreț a biletelor și/sau abonamentelor. Organizatorul își rezervă dreptul de a apela la căile legale pentru sancționarea celor care vor fi găsiți că desfășoară astfel de activități, cât și de a anula biletele/abonamentele respective.

Biletele nu sunt vândute direct de organizator, iar plata acestora nu este procesată direct de acesta. biletul prin care se autorizează participarea la festivalul relevant este vândut Cumpărătorului biletului exclusiv prin rețeaua partenerului contractual iabilet.ro. Informații suplimentare cu privire la condițiile detaliate aplicabile cumpărării de bilete online sunt furnizate de iabilet.ro pe interfața de cumpărare a biletelor online, în special în legătură cu următoarele aspecte: plata și metode de efectuare a plății, facturare, prelucrarea datelor și rambursare. biletele cumpărate pot fi returnate partenerului contractual de la care au fost achiziționate, conform termenilor și condițiilor acestor entități. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul biletelor fără a fi nevoie de înștiințare prealabilă.

Pentru a i se permite accesul în zona festivalului, deținătorul unui bilet de acces valid are obligația de a efectua check-in-ul biletului achiziționat. Check-in-ul se face la intrarea in zona festivalului, efectuat de organizator sau un partener contractual, care utilizează infrastructura si personalul proprii.

Fiecare deținător de bilet valid care a făcut check-in-ul și s-a prezentat la intrarea în zona festivalului primește o brățara (colorată în funcție de tipul biletului). După schimbarea biletului cu o brățară, brățara va conferi drepturile și obligațiile conferite de bilet. Brățările sunt netransferabile. Participanții au obligația de a sesiza reprezentanții organizatorului cu privire la orice defect al brățării la momentul primirii acesteia și să solicite înlocuirea acesteia sau remedierea neconformității de îndată. Neîndeplinirea acestei obligații înlătură răspunderea organizatorului cu privire la starea brațării, iar participantul pierde dreptul de a solicita înlocuirea acesteia.  După ce participantul a primit brăţara, organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorate pierderii sau distrugerii brăţării.

Participanții au obligația de a purta brățările, pe durata de valabilitate a acestora, la încheietura mâinii sau, în cazuri excepționale și bine justificate, în alt loc vizibil, cu condiția ca brățara să nu poată fi scoasă fără a fi deteriorată. Organizatorii festivalului pot inspecta brățările la intrare, la ieșire și pe întreg perimetrul de desfășurare al festivalului, pe toată durata festivalului. Participantul este pe deplin răspunzător pentru orice deteriorare sau pierdere a brățării. Brățările deteriorate, care au fost resigilate sau tăiate, al căror sistem de închidere a fost deschis, cele având un diametru mai mare decât încheietura purtătorului sau la care s-a intervenit în orice fel, NU sunt valabile. ELEMENTUM nu va înlocui brățările deteriorate sau pierdute. Participanții cu Brățările deteriorate își pierd dreptul de a se afla în zona festivalului, fiind excluși în afara acesteia. În cazul pierderii, deteriorării de orice fel a brățării, participantul este obligat să-și achiziționeze un bilet nou pentru ziua respectivă dacă dorește să rămână în zona festivalului. Dacă brățara se dovedește că a fost deteriorată în mod fraudulos, participantul este obligat să achiziționeze un bilet de o zi dacă mai dorește să rămână în zona festivalului. În cazul în care, la accesul în Zona festivalului, deținătorul biletului este suspectat de dobândirea ilegală a biletului, organizatorul își rezervă în mod expres dreptul de a solicita deținătorului biletului să prezinte documente și/sau certificate prin care să verifice dobândirea sau achiziția legală a biletului, dreptul de a evalua dacă acestea sunt valide și conforme, iar în lipsa unui document sau certificat satisfăcător, își rezervă dreptul de a invalida biletul fără nicio obligație de rambursare a prețului de cumpărare și de a refuza intrarea persoanei respective în Zona festivalului.

Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului total sau parţial, sau de a invita participantul să părăsească incinta festivalului, în cazul încălcării prezentului regulament sau a unei legi în vigoare din România.

3.2. Reguli generale de acces la festival

Intrarea la festival este posibilă doar prin locurile și la orele stabilite. Accesul în zona festivalului se face doar pe la intrările special amenajate, cu respectarea procedurilor și a regulilor de check-in și de acces, prevăzute de prezentele TCG. Accesul în zona festivalului se va face în funcție de tipul biletului achiziționat. Participanții au obligația ca pe lângă bilet să aibă asupra lor acte de identitate. La solicitarea echipei de securitate sau a reprezentanților organizatorului sau a altor organe competente sau autorități, participantul are obligația de a prezenta documentele de acces și actele de identitate. La fiecare zonă de acces participantul ia la cunoștință si este de acord cu prezentele TCG, care vor fi afișate în loc vizibil în aceste zone, pe lângă celelalte mijloace de a fi făcute publice, ca de pildă prin intermediul Site-ului. Pentru a asigura desfășurarea în siguranță a festivalului, organziatorul își rezervă dreptul de a restricționa tipul obiectivelor și dispozitivelor ce pot fi aduse în zona festivalului. Prin urmare, este interzisă intrarea la festival cu următoarele obiecte:

 • Droguri;
 • Sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorante);
 • Produse cosmetice, în măsura în care conțin lichide inflamabile;
 • Lasere;
 • Spray-uri;
 • Bannere susținute de bețe;
 • Cuțite, arme, obiecte contondente;
 • Lanțuri;
 • Articole pirotehnice;
 • Mâncare sau băuturi CU EXCEPTIA mâncării sau formulelor de lapte pentru copiii între 0-2 ani; fructe, produse lactate (iaurt, lapte).
 • Animale;
 • Umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor);
 • Materiale inflamabile sau explozive;
 • Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți.

Este permis accesul cu:

 • Aparate de fotografiat compacte;
 • Aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR;
 • Camere de fotografiat semi-profesionale;
 • Brichete
 • Camere GoPro;
 • Selfie stick-uri (de dimensiuni mici și din materiale ușoare);
 • Baterii externe.
 • Medicamente;
 • Insulină;
 • Picături – uz medicinal;
 • Spray inhalator pentru astm. Orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia și cu maxim o doză zilnică.

Ca urmare a regulilor foarte stricte în privința obiectelor interzise, persoanele responsabile cu securitatea și monitorizarea festivalului vor percheziționa în detaliu fiecare participant și orice obiecte interzise descoperite în urma verificării vor fi oprite la poartă, fără ca organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru ele. Astfel, toți participanții sunt verificați la intrare cu privire la respectarea prevederilor prezentelor TCG în scopul asigurării siguranței lor și a celorlalți participanți, precum și pentru buna desfășurare a festivalului. În cazul în care un participant refuză verificarea, organizatorul își rezervă dreptul de a nu îi permite accesul la festival.

În cazul în care asupra persoanei se vor găsi obiecte ilegale (ex. droguri, substanțe narcotice) sau deținute ilegal (ex. armă de foc deținută fără permis) sau orice tip de armă deținută legal sau ilegal, vor fi sesizate organele competente și se vor dispune măsurile necesare. În acest caz, participantului respectiv nu îi va mai fi permis accesul în incinta festivalului.

Toți participanții sunt sfătuiți să consulte lista cu obiecte nepermise și să nu dețină asupra lor astfel de obiecte în cadrul festivalului. În ceea ce privește obiectele pierdute, organizatorul va amenaja un spațiu special în care vor putea fi aduse astfel de obiecte și în care fiecare proprietar își poate recupera bunurile în termen de 72 ore dupa încheierea festivalului. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau furtul obiectelor personale. Organizatorul are posibilitatea, dar nu obligația, fotografierii obiectelor pierdute și expunerii acestora pe rețelele de socializare, după caz, în măsura în care prin aceasta nu s-ar încălca normele legale în materia protecției datelor cu caracter personal. După trecerea celor 72 de ore în care proprietarii au posibilitatea de a-și revendica bunurile, toate obiectele nerevendicate vor fi predate emitenților acestora (exemplu: carte de identitate, certificat de naștere etc., în atenția Politiei Municipale; carduri bancare în atenția băncilor emitente). Obiectele fără emitent identificabil, indiferent de valoare, vor fi donate în scopuri caritabile, în măsura în care este posibil, în funcție de natura obiectelor. Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile participanților ori pentru eventualele pagube produse.

Pentru zonele de joacă, distracție și sport, instalațiile tip balansoar, hinte, trambuline, piscină și alte asemenea zone cu risc de accidentare de pe teritoriul festivalului, participanții se vor asigura ca dețin condiția fizică și psihică necesară pentru participare..

Este interzisă intrarea cu mașina, role, skate-uri, biciclete, hoverboard-uri, cât și cu alte dispozitive de genul acesta în zonele festivalului. Parcarea se face doar în zonele special amenajate, cu excepția vehiculelor de producție semnalizate corespunzător.

3.3. Minorii și persoanele cu dizabilități

Minorii vor primi brățări de altă culoare, care nu le va permite cumpărarea băuturilor alcoolice sau a țigărilor. Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice, țigări și droguri.

Minorii sub 2 ani au accesul gratuit în cadrul festivalului. La cererea persoanelor responsabile cu securitatea și monitorizarea, precum și a reprezentanților organizatorului, însoțitorul are obligația să prezinte documente (certificat de naștere, pașaport) care atestă vârsta minorului.

Accesul minorilor între 2 – 18 ani se va face numai pe baza unui bilet valid și numai în compania unui adult. În zona de acces a festivalului se va completa Anexa 1 Acordul parental pentru fiecare minor în parte, fără de care nu va fi permisă intrarea minorului/minorilor în Zona festivalului.

Persoana responsabilă va furniza în cadrul declarației de angajament date de contact la care poate fi contactată în cazuri de urgență. Organizatorul recomanda ca minorii sub 4 ani trebuie să poarte căști antifonice in zona scenelor.

În cazul persoanelor cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap, aceștia beneficiază de următoarele facilități:

 • Copiii cu handicap, precum și persoana care îi însoțește beneficiază de gratuitate la biletele de intrare la festival;
 • Adulții cu handicap grav sau accentuat, precum și persoana care îi însoțește beneficiază de gratuitate după cum urmează: – Persoanele cu handicap grav (grad 1) și însoțitorii lor beneficiază de gratuitate; – Persoanele cu handicap accentuat (grad 2) beneficiază de gratuitate în limita locurilor disponibile. Pentru a beneficia de gratuitate, persoanele cu nevoi speciale trebuie să trimită o aplicație care să conțină o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap și o copie a cărții de identitate la adresa contact@elementumfest.ro. Pe baza acestui certificat se vor reține numele și adresa persoanelor în cauză, datele acestora urmând a fi șterse cel târziu la 72 de ore de la încheierea Duratei festivalului. Perioada de înscriere este 01.05.2022 – 15.06.2022. Toate cererile trimise în afara acestei perioade nu vor fi luate în considerare. Accesul persoanelor cu nevoi speciale se face numai în baza actului de identitate și a confirmării primite pe e-mail după evaluarea aplicației de către Organizator. Aplicațiile incomplete și aplicațiile trimise la alte adrese de e-mail nu vor fi luate în considerare. Participanții care se încadrează într-o anumită categorie de handicap, au obligația să prezinte echipei de securitate sau reprezentanților Organizatorului un act de identitate valabil precum și certificatul care atestă dizabilitatea. Însoțitorul beneficiază de gratuitatea biletului doar dacă face dovada, prin orice fel de document justificativ, că are în îngrijire și protecție persoana cu dizabilitate pe care o însoțește. Menționăm pentru persoanele cu probleme locomotorii, care utilizează un scaun rulant pentru deplasare, că în unele zone din cadrul festivalului nu sunt prevăzute intrări cu facilități pentru scaun rulant.
  Organizatorul recomandă persoanelor cu handicap să ia la cunoștință că locația festivalului se află în câmp deschis, zone de pajiște fără supafețe betonate.

3.4. Comportamentul pe durata festivalului

În zonele festivalului, Participanții au obligația să se abțină de la toate acțiunile, declarațiile sau comportamentul de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a altor persoane sau care pot încălca drepturile personale ale acestora. Este interzisă orice formă de activitate economică, comercială sau publicitară în zona festivalului – inclusiv în zona din fața porților festivalului – fără permisiunea prealabilă scrisă a ELEMENTUM. Vânzarea băuturilor alcoolice trebuie să respecte dispozițiile legii, și niciun fel de astfel de băuturi nu pot fi oferite minorilor sub 18 ani și persoanelor aflate în stare de ebrietate de către niciun Partener contractual din cadrul festivalului. Utilizarea substanțelor calificate ca droguri interzise în baza legii aplicabile este interzisă în Zona festivalului și se pedepsește prin lege. Organizatorul își rezervă dreptul de a introduce un sistem prin care se poate oferi alcool participanților doar dacă participantul respectiv prezintă o certificare, furnizată după identificarea anterioară sau prima identificare, cu privire la faptul că are dreptul să consume alcool (de ex. cartea de identitate care atestă vârsta). Sunt interzise orice demonstrații de orice natură, care nu au legătură cu ELEMENTUM, indiferent de numărul participanților, dacă organizatorul nu și-a dat aprobarea prealabilă scrisă în acest sens. Această aprobare este acordată de organizator la libera sa alegere, în baza solicitării prealabile a organizatorului respectivei demonstrații. În cazul în care se obține o aprobare, participanții sunt obligați să se conformeze cu prezentele TCG și să se comporte într-un mod care să nu deranjeze, să nu împiedice, să nu limiteze sau să nu facă imposibil divertismentul altor participanți, capacitatea de a se deplasa în zona festivalului, accesul la zona festivalului sau capacitatea de a ieși din zona festivalului, precum și utilizarea Serviciilor și/sau Produselor de către alți participanți. Organizatorul are dreptul de a pune capăt demonstrațiilor (atât pe cele pe care le-a autorizat în conformitate cu cele de mai sus cât și pe cele pe care nu le-a autorizat în mod expres), fără a oferi un motiv în acest sens. Organizatorul are dreptul să stabilească condițiile demonstrațiilor, în special numărul de participanți, locația și durata acestora, la libera sa alegere. Dacă organizatorul declară încheierea unei anumite demonstrații, participanții sunt obligați să oprească imediat demonstrația. Dacă organizatorul stabilește condiții pentru o demonstrație pe care a autorizat-o sau recunoscut-o conform descrierii de mai sus, participanții sunt obligați să se conformeze pe deplin acestor condiții. În zona festivalului, salariații autorizați și cu calificare corespunzătoare ai ELEMENTUM sau Partenerii contractuali ai acestuia vor asigura aplicarea normelor de conduită și siguranță.

Participanții se angajează în mod expres, în virtutea participării lor la respectivul festival, că vor coopera pe deplin cu aceste persoane în limitele legii și vor respecta instrucțiunile acestora în cadrul festivalului în caz de urgență sau dacă alte circumstanțe semnificative (de ex. din motive de sănătate publică) o justifică. Pentru motive de securitate, zona festivalului este supravegheată cu camere video de către parteneri contractuali ai ELEMENTUM.

La festival se pot utiliza atât servicii și produse gratuite, cât și servicii și produse pentru care se percepe plată. Participanții se obligă să plătească toate serviciile și produsele pentru care se percepe plată, și își asumă răspunderea pentru plata imediată a tuturor prețurilor și taxelor de cumpărare datorate. Participanții vor efectua plata produselor și serviciilor pentru care se percepe plată utilizând metodele de plată oferite de ELEMENTUM sau Partenerii contractuali, conform celor specificate în Secțiunea 3.8 din prezentele TCG. Dacă ELEMENTUM decide astfel în legătură cu orice festival, pe amplasamentul respectivului festival toate prețurile și taxele de cumpărare vor fi plătibile exclusiv prin metodele desemnate de ELEMENTUM, în loc de numerar.

FUMATUL va fi permis doar în zonele special amenajate, semnalizate corespunzător. Este strict interzis fumatul în spațiile sau în apropierea activităților creative și distractive destinate copiilor.

3.5. Camping

Toate persoanele care intră pe teritoriul campingului trebuie să aibă o brățară care îi permite accesul în aceasta zonă. Corturile se vor monta doar în zonele delimitate pentru corturi. Nu se campează în drum, în zonele de toalete și dușuri, în zona de acces și în zonele cu altă destinație decât cort.

Fiecare participant are obligația:

 • să mențină spațiul de camping în bună stare și este răspunzător de daunele provocate din cauza neîmplinirii acestei obligații;
 • să sesizeze orice problemă de natură administrativă;
 • să respecte regulile de comportament și de conviețuire stabilite de legislația aplicabilă sau de regulamentul de ordine interioară al zonei respective.

Este permis accesul cu:

 • GHIOZDAN & BAGAJE
 • MÂNCARE ȘI CONSERVE CARE NU SUNT/TREBUIE AMBALATE IN RECIPIENTE DE STICLA
 • APĂ ÎN BIDOANE DE PLASTIC SIGILATE
 • PARFUMURI/ECHIVALENTE (INCLUSIV IN RECIPIENT DE STICLA), DEODORANTE PRECUM SI ORICE ALTE OBIECTE DE UZ IGIENICO-CORPORAL
 • APARATE FOTO PROFESIONALE ȘI CAMERE VIDEO
 • MEDICAMENTE (INCLUSIV INSULINA)
 • STEAGURI & SELFIE STICKS
 • ECHIPAMENT CAMPING SI PESCUIT (INCLUSIV SCAUNE SI MESE)

Este interzis accesul cu:

 • DROGURI
 • FOC ȘI GENERATOARE DE CURENTE, ARAGAZE, GRĂTARE
 • CUȚITE SI BRICEGE CU LAMA MAI MARE DE 6 CM
 • ARME (INDIFERENT DACA SUNT SAU NU LEGAL DETINUTE), EXPLOZIBIL ETC.
 • STICLĂ, CU EXCEPŢIA PARFUMURILOR
 • ALCOOL
 • ANIMALE
 • BICICLETE, SKATE-URI, TROTINETE
 • UMBRELE DE ORICE FEL
 • BOXE, AMPLIFICATOARE SAU SISTEME AUDIO
 • MOBILIER DE GRĂDINĂ

3.6. Securitate si sănătate

Organizatorul va lua măsurile corespunzătoare, astfel încât participanții să fie informați despre măsurile și activitățile de prevenire și protecție din cadrul zonei festivalului. Fiecare are obligația de a manifesta un comportament civilizat față de ceilalți participanți ai festivalului.

În mod deosebit, în scopul unei bune desfășurări a festivalului, participanții au următoarele obligații:

 • să comunice imediat echipei de securitate și/sau reprezentanților organizatorului orice situație despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea participanților,
 • să aducă la cunoștința echipei de securitate și/sau reprezentanților organizatorului orice fel de incidente suferite de propria persoană,
 • să coopereze cu echipa de securitate și/sau reprezentanții organizatorului, autorităților competente, voluntarilor, pentru a permite asigurarea unei bune desfășurări a festivalului, fără riscuri pentru securitate și sănătate,
 • să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății și măsurile de aplicare a acestora,
 • participantul care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc echipa de securitate și/sau reprezentanții organizatorului, pentru limitarea și stingerea incendiului,
 • în caz de incendiu, orice participant are obligația să acorde ajutor,
 • să respecte legile în vigoare privind fumatul în spațiile închise

IMPORTANT! Pe teritoriul festivalului există zone de prim ajutor semnalizate si indicate pe harta, în caz de nevoie, în care vor activa persoane calificate. Cu toate acestea, vă recomandăm atenție sporită și folosirea unui echipament și încălțăminte adecvată terenului.

3.7. Înregistrările realizate în cadrul festivalului

Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului festival și poate utiliza imaginile foto și video, efectuate atât de propriul personal, cât și de participanți, în diverse materiale realizate cu ocazia festivalului. Participanții iau notă de faptul că ELEMENTUM, partenerii contractuali autorizați de organizator, asociații săi, membrii presei, alți vizitatori și alți terți pot realiza înregistrări audio și de imagini ale festivalului. Prin urmare, în virtutea participării lor la festival, acordă organizatorului (precum și celor autorizați de acesta din urmă), prin luarea la cunoștință a prezentelor TCG, permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor lor. Persoana care face înregistrările conform regulilor sus-menționate va obține drepturi de folosință transferabile și exclusive cu privire la înregistrările participanților, orice prezentare a respectivelor imagini trebuind să fie în legătură cu festivalul. ELEMENTUM și persoanele autorizate de organizator au dreptul nerestricționat de a obține profit din, de a utiliza (în special în scopul promovării festivalului), copia, publica, face publice, difuza public și distribui astfel de înregistrări ale participanților, fără a fi necesar să îi plătească pe participanți pentru aceasta. Participanții iau notă în mod expres de faptul că organizatorul poate înregistra festivalul, concertele și programele, poate copia înregistrările și le poate distribui prin mijloace purtătoare de imagine, le poate difuza sau le poate face publice în alt mod și poate face acest lucru în mod repetat, inclusiv prin informarea publicului cu privire la festival, concerte și programe prin mijloace de transmisie a datelor prin cablu sau prin orice alte mijloace (de ex. prin YouTube), astfel încât membrii publicului să poată alege individual locul și ora de acces. Participanții nu au dreptul, în limitele prevederilor legale, să ridice pretenții împotriva organizatorului în legătură cu înregistrările și publicarea lor conform celor prevăzute mai sus. Participanții au dreptul să realizeze înregistrări audio și de imagini în cadrul festivalului, dar numai cu ajutorul unui instrument de înregistrare a sunetelor și imaginilor încorporat într-un dispozitiv de telecomunicații utilizat în scop personal (de exemplu un telefon mobil sau o tabletă) sau cu un alt echipament neprofesional sau profesional. Participanții nu pot, fără acordul prealabil al organizatorului, să vândă, să utilizeze în schimbul unui preț sau să utilizeze gratuit, dar în scopuri comerciale, înregistrările de imagine și voce pe care le-au făcut, să identifice Participanții care figurează în înregistrările respective fără acordul lor, sau să încalce drepturile personale ale participanților respectivi. Organizatorul, în mod expres, nu răspunde pentru încălcarea regulilor sus-menționate de către alți participanți. Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili zone/locații cu fotografierea/filmatul interzise. În caz de nerespectare, Organizatorul are dreptul de a confisca aparatul foto / video până la sfârșitul festivalului și de a șterge respectivele înregistrări.

3.8. Produsele și modalitatea de plată din cadrul festivalului

În Zona festivalului vor exista puncte de unde participanții pot obține produsele și serviciile puse la dispoziție de către organizator sau partenerii contractuali. Participanții au obligația să folosească în zona festivalului doar metodele și instrumentele de plată stabilite de organizator.

Modalitatea de plată pentru produsele și serviciile oferite în zona festivalului se vor realiza prin TOKEN (JETOANE), puse la dispoziție de către organizator. Fiecare participant are obligația de a-și procura la punctele din Zona festivalului TOKENS/JETOANE, aceasta fiind singura metodă de a achiziționa produsele și serviciile disponibile în zona festivalului. Plata cu numerar în zona festivalului este strict interzisă.

4. Drepturi și obligații

Limitarea răspunderii ELEMENTUM

Organizatorul nu acordă nicio garanție în legătură cu durata procesului de intrare, sau în legătură cu posibilitatea de a intra la festival individual, durata intrării și calitatea distracției, și exclude în mod explicit rambursarea către participant a prețului biletului sau acordarea unei reduceri ulterioare sau plata de daune-interese, despăgubiri sau compensații de orice natură. În cadrul festivalului, organizatorul poate efectua modificări ale programului în mod unilateral, în funcție de diverse situații ce pot apărea pe parcurs. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, restructura și dezvolta ulterior festivalul, serviciile și produsele oferite în cadrul festivalului, la alegerea sa, în funcție de necesități. Participanții nu au dreptul să ridice pretenții împotriva organizatorului cu privire la respectivele modificări, restructurări sau dezvoltări ulterioare. Prin urmare, organizatorul nu va garanta participantului disponibilitatea, conținutul, calitatea și cantitatea programelor și Serviciilor (cum ar fi evoluția unui anumit artist, faptul că evoluția unui anumit artist se va ridica la înălțimea așteptărilor participantului, sau oportunitatea de a participa la un anumit program și/sau la o anumită locație), care totuși prinde contur în funcție de caracteristicile speciale ale locației și de echipamentele prezente în cadrul acesteia (cum ar fi numărul de locuri al unei anumite locații). Cu toate acestea, organizatorul va depune toate eforturile pentru a oferi programele și serviciile comunicate în prealabil și, dacă oferirea acestora devine imposibilă, pentru a înlocui programul anulat sau serviciul comunicat în prealabil cu un alt program sau serviciu. Organizatorul nu are obligația, dar are dreptul în cazul în care va aprecia oportun, să anuleze festivalul în caz de vreme nefavorabilă. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute în perimetrul festivalului, care nu au fost cauza a unei organizări defectuoase sau cu neglijenta acestuia sau care au fost cauzate de evenimente meteorologice severe.

În cazul în care autoritățile solicită suspendarea sau închiderea festivalului de către organizator din motive de forță majoră, festivalul sau o parte a acestuia vor fi anulate. Participanții iau notă în mod expres de faptul că pot achiziționa și produse și servicii în legătură cu festivalul care sunt oferite de alți parteneri contractuali, și nu de către ELEMENTUM. În astfel de cazuri, contractul este încheiat direct între participant și biletuluicontractual, iar drepturile și obligațiile decurgând din relația juridică se aplică exclusiv participantului și partenerului contractual. Participanții confirmă în mod expres că nu pot ridica nicio pretenție împotriva organizatorului în legătură cu produsele și serviciile respective sau în legătură cu contractul pentru respectivele produse și servicii. Organizatorul declară, de asemenea, în general, că nu răspunde în niciun fel în legătură cu produsele și serviciile furnizate de partenerii contractuali. Participanții pot utiliza serviciile și produsele furnizate de partenerii contractuali exclusiv pe riscul propriu. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru prejudiciile ce decurg din sau sunt suferite în legătură cu cumpărarea sau utilizarea unor servicii și produse furnizate de partenerii contractuali. Participanții pot intra la festival exclusiv pe riscul propriu. Organizatorul va răspunde doar pentru încălcările contractuale intenționate care îi sunt imputabile și încălcările contractuale care pun în pericol sănătatea umană, integritatea sau sănătatea fizică, dacă prejudiciile respective sunt cauzate de organizator și exclude orice răspundere dincolo de drepturile legale explicite ale participanților în legătură cu orice alt prejudiciu, inclusiv cele care afectează viața umană, integritatea sau sănătatea fizică sau daunele materiale.  Organizatorul nu operează facilități de depozitare a bagajelor sau de depozitare în cutii de valori în cadrul festivalului. Obiectele pierdute și găsite pot fi predate la biroul de informații indicat pe harta festivalului; Participanții se pot interesa în legătură cu obiectele pierdute la același birou. Participanții sunt pe deplin răspunzători, atât în baza dreptului civil, cât și a dreptului penal, pentru orice prejudiciu pe care l-au cauzat festivalului, Partenerilor contractuali ai acestuia, altor participanți și terți în cadrul festivalului sau în legătură cu festivalul.

Organizatorul nu răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat oricărui participant sau terț de activitățile sau omisiunile ilicite ale oricărui sau terț. Organizatorul nu răspunde pentru niciun prejudiciu care poate să apară în afara zonei festivalului sau pe drumul spre sau de la zona festivalului, deoarece ELEMENTUM poate fi ținut răspunzător exclusiv pentru prejudiciile apărute în zona festivalului, în cazul în care sunt întrunite condițiile prevăzute în prezentele TCG pentru angajarea răspunderii ELEMENTUM. Participanții vor fi tinuți răspunzători pentru orice și toate prejudiciile provocate organizatorului, colaboratorilor acestuia sau terților prin nerespectarea dispozițiilor legale sau a prevederilor prezentului regulament.

Organizatorul are dreptul de a înceta cu efect imediat relația juridică cu participantul (având bilet sau brățară) care a încălcat orice prevedere a prezentelor TCG în legătură cu festivalul. Într-un astfel de caz, ELEMENTUM poate invalida biletul participantului sau îi poate scoate brățara, iar participantul va fi obligat să părăsească festivalul. Participantul nu are voie să participe și trebuie să părăsească zona festivalului fără întârziere. Pe lângă încetarea imediată a relației juridice cu participantul, ELEMENTUM are dreptul să impună respectivului participant o interdicție parțială sau totală de participare pentru o anumită perioadă. Participantul consimte să i se acorde tratamentul medical ce poate fi considerat potrivit în caz de vătămare, accident sau boală pe durata festivalului și exonerează complet de răspundere organizatorul și toate persoanele care participă la acordarea tratamentului medical respectiv pentru orice astfel de acțiuni, în limitele prevederilor legale. În zona festivalului se vor asigura în regim de continuitate servicii de prim ajutor și asistență medicală. În cadrul festivalului se vor desfășura diverse jocuri de lumini de mare intensitate care pot dăuna copiilor sau persoanelor epileptice. Participanții care suferă de boli psihice, fizice și care pot fi afectați în vreun fel de zgomote puternice, efecte vizuale speciale, zone aglomerate, efecte speciale sonore sau orice alte asemenea elemente, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi. Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra capacității de participare din punct de vedere fizic/psihic la diverse activități din cadrul festivalului.

IMPORTANT! Recomandăm efectuarea unor controale medicale de specialitate înainte de a participa la astfel de activități care presupun, printre altele, un nivel crescut de efort. Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate, de nicio natură, pentru:

 • orice fel de prejudiciu (direct sau indirect) ce rezultă din utilizarea sau din incapacitatea de utilizare a informației prezentate pe Site în legătură cu festivalul;
 • orice tip de erori sau omisiuni în conținut ce pot genera prejudicii. Organizatorul, fără nicio notificare prealabilă, poate șterge, modifica sau adăuga orice informație pe Site, suspenda orice activitate pe Site, iar în cazul în care se fac referiri la alte site-uri organizatorul nu garantează și/sau confirmă sub nicio formă tipul de informație care poate fi găsit pe aceste siteuri. Organizatorul nu este responsabil nici pentru comentariile afișate de către utilizatori pe Site. Orice informație, date, text, fotografii, grafică etc. conținute pe Site sunt responsabilitatea acelei persoane/entități de la care provine. În aceste condiții organizatorul nu poate garanta conținutul Site-ului incluzând, dar nelimitându-se la, informații trunchiate, incomplete sau greșite sau pentru orice consecințe ale utilizării acestora. ELEMENTUM nu oferă garanții, de nicio natură cu privire la faptul că Site-ul va funcționa neîntrerupt, sigur și fără erori de orice fel. Site-ul poate fi întrerupt de către proprietar sau administratori în orice moment fără nicio notificare prealabilă și fără niciun fel de pretenție de orice fel din partea utilizatorilor acestuia.

IMPORTANT! Pe teritoriul festivalului există zone de prim ajutor semnalizate si indicate pe harta, în caz de nevoie, în care vor activa persoane calificate. Cu toate acestea, vă recomandăm atenție sporită și folosirea unui echipament și încălțăminte adecvată terenului.

5.  Drepturi de proprietate intelectuală

Tot ceea ce este postat pe Site precum și pe diverse tipuri de suporturi în zona festivalului, cum ar fi, însă fără a se limita la, imagini, texte, elemente de grafică, simboluri, logo-uri, baze de date etc. este proprietatea organizatorului și/sau a partenerilor contractuali ai acestuia. Toate acestea cad sub incidența legislației în materie de proprietate intelectuală. Participanții nu pot utiliza, copia, distribui, publica sau încorpora în alte documente sau materiale astfel de marcaje/informații sub nicio formă în scopul obținerii de venituri fără permisiunea prealabilă scrisă și expresă a organizatorului și/sau a partenerilor contractuali ai acestuia. Imaginile, logo-urile, textele partenerilor contractuali ai ELEMENTUM aparțin acestora (sau organizatorului, în cazul în care i-au fost cesionate) și sunt reproduse pe Site sau în zona festivalului cu acordul lor. ELEMENTUM va depune toate eforturile în vederea identificării mesajelor pe care le-a primit pe Site fără a-i fi fost adresate, prin refacerea linkului direct către sursă sau prin menționarea persoanelor care figurează pe acest Site, dar nu va putea garanta întotdeauna existența sursei reproduse.

6.    Oferte promoționale, tombole și concursuri

Organizatorul, la alegerea sa, va stabili condițiile de desfășurare a promoțiilor de pe Site, în condițiile legii. Promoțiile, tombolele și concursurile se desfășoară pe perioadă limitată și expiră automat la data menționată pentru fiecare promoție, tombolă sau concurs în parte. Orice promoție, tombolă sau concurs poate fi întreruptă sau anulată în orice moment fără nicio notificare prealabilă. Toți participanții vor fi însă anunțați de întreruperea sau anularea respectivă.

7.    Dispute

Orice conflict apărut între organizatorului și clienții săi ca urmare a participării la festival se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române.

8.    Forța majoră

În cazuri de forță majoră (așa cum sunt acestea definite de Codul Civil), Organizatorul poate lua decizia unor modificări sau chiar anularea festivalului în situații excepționale.

Pentru a descărca și completa formularul ACCES MINOR, click AICI

Află ultimele noutăți din lumea Elementum

Va fi folosită în concordanță cu  Privacy Policy